Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
  • Helhedstilbuddet Skovmoseskolen
Billedet på sidehoved

Et helhedstilbud for dem, der er noget særligt!

Velkommen til Helhedstilbuddet Skovmoseskolens hjemmeside


Eleverne på Helhedstilbuddet Skovmoseskolen 
Helhedstilbuddet Skovmoseskolen modtager elever med meget forskellige forudsætninger.
Fælles for eleverne er, at de alle har et eller flere handicap.
Det primære handicap for helhedstilbuddets elever er generelle indlæringsvanskeligheder.

Etableringen af Helhedstilbuddet Skovmoseskolen                                                

Helhedstilbuddet Skovmoseskolen er en af Rødovre Kommunes syv folkeskoler.

Helhedstilbuddet blev etableret 1. august 2014.
Forinden fungerede skole og fritidsdel som to 
særskilte institutioner.
Den oprindelige skole med tilhørende fritidshjem har eksisteret i 30 år.

Med etableringen af Helhedstilbuddet er der i højere grad mulighed for at implementere folkeskolereformen og skabe en naturligt sammenhængende hverdag for helhedstilbuddets elever.

Årets gang på Helhedstilbuddet Skovmoseskolen
Eleverne går på alderssvarende klassetrin. På hver årgang er der en eller to klasser.
Hver klasse 
har tilknyttet lærere, pædagoger og pædagogmedhjælpere.
Derudover er der tilknyttet 
talepædagoger, psykolog, fysioterapeuter og ergoterapeuter. 
Endvidere har helhedstilbuddet 
sit eget pædagogiske læringscenter.

Hvert år i august udarbejder lærere og pædagoger en årsplan, der er gældende for hele klassen.

Desuden udarbejdes en individuel elevplan, der justeres med nye mål og evalueres 3 gange årligt.  
Målene tager afsæt i Undervisningsministeriets Forenklede Mål.

Endelig udarbejdes en statusplan i oktober, der danner grundlag for den årlige elevkonference, 
hvor forældre og PPR deltager sammen med en lærer og en pædagog fra klasseteamet.

Læs meget mere om hverdagen på Helhedstilbuddet Skovmoseskolen her på hjemmesiden eller kontakt os.