Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
  • Helhedstilbuddet Skovmoseskolen
Billedet på sidehoved

Et helhedstilbud for dem, der er noget særligt!

Det tværfaglige team

Det tværfaglige team på Helhedstilbuddet Skovmoseskolen
Det tværfaglige team på Helhedstilbuddet Skovmoseskolen består af ergoterapeuter, fysioterapeuter, tale-hørepædagoger, en sundhedsplejerske og en psykolog.
Det tværfaglige team på Helhedstilbuddet spiller sammen med skolens øvrige faggrupper en vigtig rolle for en kontinuerlig udvikling af fagligheden.
Der er til hver klasse knyttet faste personer fra det tværfaglige team.

Forældresamarbejde
Det tværfaglige team kan, efter forældrenes ønske, deltage i elevkonferencer eller holde møde med forældrene, hvis der er særlige problemstillinger.
Har en elev brug for særlig støtte, kan en eller flere specialister i samarbejde med teamet omkring eleven drøfte, hvilke muligheder der er for at trække på det tværfaglige teams kompetencer.

Orientering
Det tværfaglige team orienterer om deres arbejde på det årlige forældremøde i september. Det tværfaglige team mødes endvidere jævnligt med skolebestyrelsen. 
Forældre er altid velkomne til at kontakte de faste personer fra det tværfaglige team, der er omkring deres barn.
Det nemmeste er at ringe til skolens kontor.   

OBS-uge
Det tværfaglige team, der er knyttet til 1. klasse, observerer eleverne gennem en uge. Efterfølgende drøfter det tværfaglige team deres observationer med klasseteamet og skolens ledelse. 
Disse observationer har vist sig at danne et godt grundlag for planlægningen af undervisningen og det videre arbejde.
Nye elever, der starter på Helhedstilbuddet på andre klassetrin, gennemgår et lignende forløb.