Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
  • Helhedstilbuddet Skovmoseskolen
Billedet på sidehoved

Et helhedstilbud for dem, der er noget særligt!

Lærere, pædagoger og pædagogmedhjælpere.


Der er gennem mange år iværksat kompetencegivende uddannelse inden for specialundervisning og specialpædagogik, og skolens lærere og pædagoger får løbende efteruddannelse i teori og praksis inden for undervisning af elever med generelle indlæringsvanskeligheder.

Nye kolleger gennemgår et introduktionsforløb, der blandt andet indeholder et kursus i Tegn-Til-Tale, en orientering om specialisternes arbejdsfelter m.m.

Lærere og pædagoger m.fl. er organiseret i teams.

Pædagogmedhjælpernes arbejde på Helhedstilbuddet Skovmoseskolen er at give praktisk støtte til eleverne i læring / undervisning og aktiviteter samt hjælpe dem med personlige gøremål.

Klasse- og årgangsteam, der varetager undervisning og læring, planlægger tværgående læring/undervisning samt tager specifikke og overordnede læringsperspektiver og pædagogiske problemstillinger op.

Teams er selvstyrende.

 

Helhedstilbuddet Skovmoseskolens ledelse er tilknyttet de enkelte team.
Skolens lederteam er fordelt med ledelsesansvar på henholdsvis indskoling, mellemtrin og udskoling.