Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
  • Helhedstilbuddet Skovmoseskolen
Billedet på sidehoved

Et helhedstilbud for dem, der er noget særligt!

  Kørselsordning                                                                                                                            


Alle elever på Helhedstilbuddet Skovmoseskolen har gratis befordring ifølge folkeskolelovens § 26.
Eleverne kører enten med skolebus eller bruger offentlige transportmidler.
 
Den overordnede administration ligger i  Moviatrafik.dk
 
Skolebus
Kørselsordningen varetages af:
 
HANDICAP-BEFORDRING
Korskildelund 2
2670 Greve
Tlf.: 36 72 10 10                   
 
Når en elev begynder på Skovmoseskolen og skal køre med skolebus, tilmelder skolens kontor eleven til kørslen.
Selskabet orienterer derefter forældrene om, hvornår skolebussen kommer om morgenen, og hvornår deres barn kommer hjem.
 
Forældrene ringer afbud til selskabet, hvis eleven ikke skal med og ringer igen, når kørslen skal genoptages.
 
Selskabet orienterer hver morgen skolen om, hvilke elever, der ikke er med den dag.