Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
  • Helhedstilbuddet Skovmoseskolen
Billedet på sidehoved

Et helhedstilbud for dem, der er noget særligt!

  Skolepsykolog


Psykolog:
Hannah Wang-Dantzer
Tlf: 36 37 90 37
 
Pædagogisk UdviklingscenterRødovre
Tlf.: 36 37 70 00
 
Psykologens opgaver
Psykologen observerer elevernes samspil i klassen og det enkelte barns ageren. Har eleven store vanskeligheder, kan en nærmere psykologisk udredning vise nye veje.

Forældre kan henvende sig til psykologen om rådgivning. Det kan være forhold i hjemmet, fx barnets forhold til sine søskende, forventninger til barnets formåen og muligheder eller behov for aflastning, der er emnet for en samtale.

Psykologen arbejder sammen med de børnepsykiatere, der er tilknyttet Glostrup Regionalhospital, børnepsykiatrisk afdeling.