Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
  • Helhedstilbuddet Skovmoseskolen
Billedet på sidehoved

Et helhedstilbud for dem, der er noget særligt!

Ergoterapeuter                                                                                                                                    

 

 
Helhedstilbuddet Skovmoseskolen
Tlf.: 36 37 90 30
 
Pædagogisk Udviklingscenter, Rødovre
Tlf.: 36 37 70 00
 
Ergoterapeuterne:
Træffes lettest ved at ringe til skolens kontor, der stiller om eller tager mod besked.
Ergoterapeuternes arbejde
Ergoterapeuterne på Skovmoseskolen har fokus på elevens mulighed for at udføre aktiviteter, så eleven udvikler nye færdigheder og bliver så selvstændig som mulig i sin hverdag.
 
Ergoterapeuten analyserer, hvilke faktorer der påvirker elevens selvstændige udførelseaf aktiviteten. Disse faktorer er: Aktiviteten, omgivelserne og eleven.
 
Ergoterapeuten anvender denne forståelse af aktivitet både i planlægningen, under udførelsen og ved evalueringen af den undervisningsrelaterede indsats.
 
Aktivitet: Er aktiviteten meningsfuld og motiverende for eleven?
Hvilke krav stiller aktiviteten til fx finmotorik, visuel perception og koncentration? Hvordan er aktiviteten struktureret og opbygget?

Hvordan kan aktiviteten gradueres?

Omgivelser: Hvilke teknikker og specialredskaber hjælpe eleven?

Elev: Hvilke forudsætninger og potentialer har eleven for at udføre aktiviteten?

  • Sansemotoriske og finmotoriske udviklingsniveau
  • Opmærksomhedsevne og koncentrationsevne
  • Visuel og taktil perception
  • Kognitive ressourcer og strategier fx at opfatte helhed/detaljer, at gennemskue start/slut og rækkefølge
  • Kommunikative ressourcer og strategier
  • Kulturel baggrund og personlighed