Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
 • Helhedstilbuddet Skovmoseskolen
Billedet på sidehoved

Et helhedstilbud for dem, der er noget særligt!

Årsplan for elevrådet
På Skovmoseskolen har vi et demokratisk valgt elevråd. Her oplever eleverne medbestemmelse, og dermed føler de sig som en vigtig del af skolens fællesskab.  
Allerede fra 4. klasse bliver eleverne introduceret for elevrådet.
 • Sommerfrokost
 • Evaluering af fællesdag og traditioner
 • Legepladsen?
 • Introduktion af det nye elevråd til morgensang og i 1. Udgave af skolebladet
 • Suppleant-møde
 • Revurdere skoleregler
 • Skolens fødselsdag
Oversigt over elevrådets arbejde i skoleåret. Det er inddelt i 4 perioder.
 Frem til efterårsferien
 Frem til juleferien
 Frem til påskeferien
 Frem til sommerferien 
”Nyt fra klasserne”.
 • Skolens fødselsdag
 • Høstfest
”Nyt fra klasserne”.
 
Tiltag på legepladserne?
 
Evaluering af skolens fællesdage og traditioner
 
Rådets julefrokost.
 • Juleskolelørdag
 • Luciaoptog - lørdag d. 28. nov.
Nytænkning af helhedstilbuddets reglement
”Nyt fra klasserne”.
 
Planlægning af Elevrådets Sommerfest
 
Evaluering af Skovmosens fællesdage og traditioner.
 • Nytårstaffel
 • Fastelavn
”Nyt fra klasserne”.
 
Planlægge og afholde Skovmosens fødselsdag.
 
Skolebestyrelsesmøde.
 
Intro for de kommende 4. klasser.
 
Rådets sommerfrokost.
 • Elevrådets sommerfest
 • Emneuge
 • Idrætsdag
 • Motionsdag