Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
  • Helhedstilbuddet Skovmoseskolen
Billedet på sidehoved

Et helhedstilbud for dem, der er noget særligt!

Skolebestyrelsen
 

Skolebestyrelsen repræsenterer skolens forældrekreds og er forældrenes talerør i forhold til skolen og til Børne- og Kulturforvaltningen og det politiske niveau i Rødovre Kommune.
 
Skolebestyrelsen på Helhedstilbuddet Skovmoseskolen består af syv forældre, to medarbejdere og to elever.

Bestyrelsens funktioner og opgaver
  • Skolebestyrelsen fastlægger principperne for skolens virke og godkender skolens budget i samarbejde med skolens ledelse og pædagogisk råd.
  • Skolebestyrelsen godkender undervisningsmidler, fastsætter ordensregler og udarbejder forslag til skolens læseplaner.
  • Skolebestyrelsen kan afgive udtalelse og stille forslag til kommunalbestyrelsen om alle spørgsmål, der vedrører den pågældende skole.
  • Skolebestyrelsen skal afgive udtalelse om alle spørgsmål, som kommunalbestyrelsen forelægger den.
Beretning
Skolebestyrelsen skal afgive en årlig beretning.
På Skovmoseskolen sker det på det fælles forældremøde i september måned.  
Beretningen for 2016 kan snart læses på denne hjemmeside sammen med dagsordener og referater fra skolebestyrelsens møder.
 
Dagsordener og referater
Skolebestyrelsens møder er offentligt tilgængelige med de begrænsninger, der følger af lovgivningens regler om tavshedspligt.