Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
  • Helhedstilbuddet Skovmoseskolen
Billedet på sidehoved

Et helhedstilbud for dem, der er noget særligt!

 

Visitation og revisitation


Hvordan bliver ens barn elev på Helhedstilbuddet Skovmoseskolen?
Barnets bopælskommune har ansvaret  for henvisningen ifølge BEK nr 693 af 20/06/2014  om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand.
Det vil blandt andet sige, at kommunen i samarbejde med forældrene tager stilling til, hvilket skoletilbud barnet skal henvises til.
 
Henvises barnet til Skovmoseskolen sender PPR i barnets bopælskommune et henvisningsskema til Netværk 6's fordelingsudvalg. 
 
Revisitation
Helhedstilbuddet Skovmoseskolen indkalder til revisitationsmøde.
Det er den årlige elevkonference, hvor der tages stilling til, om eleven fortsat skal gå på skolen. 
Den formelle afgørelse ligger hos bopælskommunen og Rødovre PUC/PPR.
Fælleskommunalt samarbejde om vidtgående specialundervisning.
Efter at amterne blev nedlagt, etablerede kommunerne i Region Hovedstaden et fælles kommunalt samarbejde om den vidtgående specialundervisning.
 
Netværk 6
Skovmoseskolen ligger i Netværk 6, som består af Vestegnens kommuner, Tårnby og Dragør.
 
Kørselsordning
Se under Kontakt.
 
 
Besøg på skolen
Forældre, der overvejer Helhedstilbuddet Skovmoseskolen som en mulighed for deres barn, kan ringe og aftale et besøg på skolen.
Et besøg består af overværelse af undervisningen i en klasse, ca. ½ time, og en samtale med en af skolens ledere.
Foregår besøget en fredag - er der mulighed for at være med til den fælles morgensang.
Det passer os bedst, hvis besøget lægges fra morgenstunden. Det vil sige fra 8.30 til ca. 10.30

Særligt for 0. klasse - Introduktionsmøde
Alle nye elever og deres forældre inviteres til et introduktionsmøde inden sommerferien for at hilse på hinanden og klasselærerne.

Den første skoledag
Forældrene er velkomne til at være med den første halve times tid i klassen.
Derefter er der morgenkaffe med skolens ledelse, klassens talepædagog, ergoterapeut, fysioterapeut, psykolog og sundhedsplejerske.