Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
  • Helhedstilbuddet Skovmoseskolen
Billedet på sidehoved

Et helhedstilbud for dem, der er noget særligt!

  Forældremøder


Klasseforældremøder
Klasserne holder forældremøder mindst to gange om året. Efterår og forår.

På forældremødet i september er der først en fælles del, der indledes af skolens leder og formanden for skolebestyrelsen.

Der kan være indslag fra andre medarbejdere eller foredragsholdere udefra.

Derefter er der klasseforældremøde, hvor man blandt andet drøfter personalets oplæg til årets læring/undervisning og aktiviteter i klassen.

Elevkonferencer og skole-hjemsamtaler
Elevkonferencer og skole-hjemsamtaler er møder, hvor forældre og personale drøfter elevplanen og evaluerer elevens udbytte af undervisningen set i forhold til de mål, der blev sat.

Elevkonferencen i november måned er også et led i revisitationen. Det vil sige, at det besluttes, om eleven skal indstilles - revisiteres - til endnu et år på Helhedstilbuddet Skovmoseskolen. Derfor er PPR fra elevens bopælskommune inviteret til disse møder.
 
Barnets/Den unges kontaktlærer og kontaktpædagog organiserer - og deltager i elevkonferencer og skole-hjemsamtaler

Skole-hjemsamtalerne ligger i foråret.